Ιαπωνία - University of Okayama

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Okayama

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ιαπωνία
Πόλη: 
Οκαγιάμα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/3/2007
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Φεβρ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγητής Πέτρος Κοίδης - Οδοντιατρική Σχολή

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οδοντιατρική Σχολή
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή ενός (1) Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή δεκαπέντε (15) ημερών. Επίσης την αμοιβαία ανταλλαγή τριών (3) φοιτητών, χωρίς όμως οικονομικές επιβαρύνσεις για τα συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: