Ιορδανία - Jordan University of Science and Technology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Jordan University of Science and Technology

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ιορδανία
Πόλη: 
Ίρμπιντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9/3/2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Σεπτ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγητής Χ. Μπανιωτόπουλος - Τμ. Πολτικών Μηχανικών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 4 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή 30 ημερών συνολικά. Αμοιβαία ανταλλαγή κατ' έτος έως 4 μεταπτυχιακών φοιτητών για παραμονή έως 6 εξάμηνα (μεταφορά διδακτικών μονάδων, απαλλαγή διδάκτρων. Τα Πανεπιστήμια θα βοηθούν στην εξεύρεση καταλύματος για τους φοιτητές, ή κάλυψη όμως των εξόδων θα γίνεται από τους ίδιους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: