Ισπανία - Universidad Polytecnica de Catalunya

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universitat Polytecnica de Catalunya

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ισπανία
Πόλη: 
Βαρκελώνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/7/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011-Ιούνιος 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Ευθ. Νταρακάς, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

 

Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και ερευνητών, ανταλλαγή φοιτητών, πληροφοριών και δραστηριοτήτων (διαλέξεις, κοινά συμπόσια, συνεργατική έρευνα). Η υλοποίηση των συμφωνηθέντων θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες των 2 Ιδρυμάτων.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε