Ιταλία - Il Politecnica di Milano

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Il Politecnica di Milano

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μιλάνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
7/7/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017- Οκτ. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Αν. Ζαμπανιώτου - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Γενικό Τμήμα
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών που θα οδηγούν στην απόκτηση Διπλού Πτυχίου Μηχανικού TIME από τις Πολυτεχνικές Σχολές των δύο Ιδρυμάτων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: