Καναδάς - University of Manitoba

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Manitoba

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Καναδάς
Πόλη: 
Μανιτόμπα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/3/2004
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2010 - Οκτώβριος 2013
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Ε. Εμμανουήλ - Νικολούση - Σχ. Ιατρικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 1 Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή έως 15 ημέρες

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε