Κίνα - Beijing Institute of Education

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beijing Institute of Education

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5/5/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Ιαν. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Τσιτουρίδου - Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή ενός (1) Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή έως 30 ημερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: