Κίνα - Beijing Foreign Studies University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beijing Foreign Studies University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2/6/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ.  Καθηγ. κ. Τ. Ραπατζίκου, Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή δύο Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως δεκαπέντε (15) ημερών. Αμοιβαία χορήγηση 2 υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές για παραμονή έως 1 έτους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: