Κροατία - University of Zagreb

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Zagreb

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Κροατία
Πόλη: 
Ζάγκρεμπ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23/9/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012 - Φεβρουάριος 2015
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Κωτσάκης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Γεωπονίας
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Γεωλογίας
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων  για παραμονή έως 40 ανθρωποημέρες.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε