Λευκορωσία - State Byelorussia University & State Technological University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
State Byelorussia University & State Technological University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Λευκορωσία
Πόλη: 
Μινσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29/2/1988
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Ιούλιος 2020
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 

Καθ. Κ. Βουδούρης - Τμήμα Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας (Τομέας Γεωγραφίας)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Φαρμακευτικής
Γενικό Τμήμα
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή 4 Kαθηγητών ή Λέκτορας για παραμονή 3 εβδομάδων συνολικά.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: