Μαλαισία - Universiti Kebangsaan Malaysia - Μνημόνιο Συνεργασίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universiti Kebangsaan Malaysia

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Μαλαισία
Πόλη: 
Μπαγκί
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4/11/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Νοεμ 2010- Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Γκανούλης - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Ψυχολογίας
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Οδοντιατρικής
Φυσικής
Μαθηματικών
Βιολογίας
Χημείας
Πληροφορικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε