Μεξικό - Universidad Nacional Autonoma de Mexico

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Μεξικό
Πόλη: 
Μεξικό
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/8/2003
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012- Απρίλιος 2017
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 1 Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή έως 10 ημερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: