Μεξικό - Universidad Nacional Autonoma de Mexico

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Μεξικό
Πόλη: 
Μεξικό
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/8/2003
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018- Αύγ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομότ.Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Καθ. κ. Δ. Ραπτάκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Χημείας
Γεωλογίας
Βιολογίας
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 1 Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή έως 10 ημερών.

Αμοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, για ένα έως δύο εξάμηνα. Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων, όμως θα καλύπτουν εξ' ιδίων τα οδοιπορικά τους έξοδα, την διαμονή σίτιση και ιατροφαρμακευτική τους ασφάλιση.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: