Ουγγαρία - 'ATOMKI" Institute of Nuclear Research

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
'ATOMKI" Institute of Nuclear Research

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ουγγαρία
Πόλη: 
Ντέμπρετσεν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26/9/2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2009 - Μάιος 2012
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ.Καθηγητής Α. Κορωναίος - Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας (Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας)
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 1 Καθηγητής ή Λέκτορας για παραμονή έως 7 ημερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε