Ουκρανία - Vasyl' Stus Donetsk State National University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Vasyl' Stus Donetsk State National University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

 

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Βίνιτσα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/3/1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ν. Ευστρατίου - Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές  μελών ΔΕΠ  και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.  Επιστημονική συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, συνδιοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.

Η υλοποίηση των προαναφερομένων δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: