Ουκρανία - Ivan Franko National University of Lviv

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ivan Franko National University of Lviv

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Λβιβ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
13/1/1999
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Νοβοχάτκο - Τμ. Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλογίας
Θεολογίας
Φυσικής (Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Πληροφορικής)
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων  για παραμονή έως 15 ημέρες συνολικά τον χρόνο. Στην επέκταση του 2007 προστέθηκαν και το Τμήμα Θεολογίας καθώς και το Τμήμα Φυσικής (Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Πληροφορικής). Επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των υποτροφιών από 2 σε 5 για την παρακολούθηση του θερινού Τμήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και ρωσικής γλώσσας αντίστοιχα σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: