Ρωσία - Crimean Federal "V. I. Vernandsky" University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Crimean Federal "V.I. Vernandsky" University

Agreement of Academic Cooperation

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Συμφερούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/6/1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Ιαν. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Ε. Μανακίδου- Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Νομικής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονική
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Αμοιβαία ετήσια ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων  που να μην υπερβαίνει τις 30 ανρθωποημέρες.

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ α) Το ΑΠΘ θα χορηγήσει 5 μηνιαίες υποτροφίες για το εντατικό θερινό Σ.Ν.Ε.Γ. β)Αμοιβαία ανταλλαγή 2 μεταπτυχιακών φοιτητών ή πτυχιούχων φοιτητών για παραμονή 6 μηνών για σπουδές και έρευνα. γ) Αμοιβαία χορήγηση 2 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές για παραμονή 1 μηνός (την ίδια περίοδο).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: