Ουκρανία - Kiev National "Taras Schevchenko" University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kiev National "Taras Schevchenko" University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Κίεβο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/10/2005
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιαν. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Νοβοχάτκο - Τμ. Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Φυσικής
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή 7 ημερών έκαστος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: