Πολωνία - Gdansk University of Technology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Gdansk University of Technology

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Γκντανσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/6/1985
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Οκτ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγητής Γ. Παπανικολάου, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Καθ. κ. Χρ. Αντωνόπουλος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 8 Kαθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή 7 ημερών έκαστος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: