Πολωνία - University Adama Mickiewicza

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University Adama Mickiewicza

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Πόζναν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1/8/1988
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιαν. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Νοβοχάτκο - Τμ. Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας (Τομέας γλωσσολογίας & κλασικής φιλολογίας)
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Νομικής
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Μαθηματικών
Γεωλογίας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας)
Οικονομικών Επιστημών
Θεάτρου
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή εκάστου έως 7 ημερών Χορήγηση 3 μηνιαίων υποτροφιών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο ΣΝΕΓ (2 σε φοιτητές και 1 σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Πολωνίας).

Ανανέωση συμφωνίας: