Πολωνία - University of Lodz

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Lodz

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Λοτζ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/1/1987
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Σεπτ 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Επίκουρος Καθηγητής Χ. Μπαντάουη - Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φυσικής
Βιολογίας
Γεωλογίας
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Μαθηματικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 3 Kαθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 30 ανθρωποημερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: