Πολωνία - University of Silesia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Silesia

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Κατοβίτσε
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/2/1986
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Ιούν.2017
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθηγητής Γ. Βουρλιάς - Τμ. Φυσικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Kαθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 40 ανθρωποημερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε