Πολωνία - Polish Academy of Sciences

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Polish Academy of Sciences

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Πολωνία
Πόλη: 
Βαρσοβία
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9/12/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Αύγ. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Ε. Παπαδημητρίου, Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας (Τομέας Γεωφυσικής)
Υποχρεώσεις: 

Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή ακαδημαϊκού και τεχνικού προσωπικού, φοιτητών και εξοπλισμού. Επίσης προβλέπεται συνδιοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα δημοσιεύονται για το κοινό καλό των δύο ερευνητικών ιδρυμάτων. Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα δύο συμμετέχοντα ιδρύματα.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: