Ρουμανία - University "Babes - Bolyai"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Babes - Bolyai University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Κλουζ - Ναπόκα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/3/2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2015 - Σεπτ. 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Μουστάκας, Τμήμα Βιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Βιολογίας
Χημείας
Υποχρεώσεις: 

2 Καθηγητών ή Λέκτορων για 7 ημέρες έκαστος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε