Ρουμανία - University of Bucharest

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Bucharest

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Βουκουρέστι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3/9/1999
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012- Ιανουάριος 2013
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Ε. Πολυχρονιάδης - Τμ. Φυσικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Βιολογίας
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Γεωλογίας
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λέκτορων για παραμονή μιας εβδομάδας έκαστος.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε