Ρουμανία - University Polytechnica Bucharest

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University Polytechnica Bucharest

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Βουκουρέστι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/6/1998
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013-Μάιος 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Δ. Τσιπάς, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οδοντιατρικής
Φυσικής
Γενικό Τμήμα
Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Αμοιβαία ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή εκάστου 15 ημέρες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε