Ρουμανία - Lucian Blaga University of Sibiu

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Lucian Blaga University of Sibiu

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Σιμπιού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/2/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310.99.1605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθηγητής Γ. Γάλλιος, Τμήμα Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Γεωπονικής
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή εμπειριών στην επιστημονική έρευνα και στην κατάρτιση των ειδικών. Κοινή συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα. Χρηματοδότηση από τρίτες πηγές για δραστηριότητες που ορίζονται στη συμφωνία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: