Ρουμανία - "Stefan cel Mare" University of Suceava

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
"Stefan cel Mare" University of Suceava

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας για ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, Καθηγητών ή Λεκτόρων.

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Σουσεάβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8/4/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2015- Αύγ. 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Χατζηαθανασίου, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών. Η ρουμανική πλευρά θα καλυψει τα έξοδα απο χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε