Ρωσία - Joint Institute for Nuclear Research

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Joint Institute for Nuclear Research

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ντούμπνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/6/1990
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Νοέμβρ. 2022
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθ. Ι. Αντωνίου - Τμ. Μαθηματικών.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Φυσικής
Γεωλογίας
Χημείας
Βιολογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Γεωπονίας
Γενικό Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Η Συμφωνία ενθαρύννει την ανταλλαγή φοιτητών, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Τα δύο Ιδρύματα θα αναζητήσουν την χρηματοδότηση των κοινών δραστηριοτήτων τους από άλλες πηγές.

 

3.7.2017: Appendix για εξειδικευμένη συνεργασία σε θέματα High Energy Physics (Πείραμα ATLAS -Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής: Αναπλ. Καθηγ. Δ. Σαμψωνίδης)

Ανανέωση συμφωνίας: