Ρωσία - Joint Institute for Nuclear Research

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Joint Institute for Nuclear Research

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ντούμπνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/3/1991
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Νοέμβρ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Ι. Αντωνίου - Τμ. Μαθηματικών.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Φυσικής
Γεωλογίας
Χημείας
Βιολογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Γεωπονίας
Ιατρικής
Οικονομικών Επιστημών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία ενθαρρύνει την ανταλλαγή φοιτητών, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Τα δυο Ιδρύματα θα  αναζητήσουν την χρηματοδότηση των κοινών δραστηριοτήτων τους από άλλες πηγές.

12.5.2011: Υπογραφή του νέου κειμένου Συμφωνίας

3.7.2017: Appendix για εξειδικευμένη συνεργασία σε θέματα High Energy Physics (Πείραμα ATLAS -Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής: Αναπλ. Καθηγ. Δ. Σαμψωνίδης)

23.10.2017: Appendix για τη μεταφορά ανιχνευτών που θα κατασκευάσει το ΑΠΘ και θα αποσταλούν για ολοκλήρωση στη Dubna, στο πλαίσιο της συνεργασίας στο πείραμα ATLAS και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του μιονικού φασματομέτρου New Small Wheel (Αναπλ. Καθηγ. Αλ. Ιωαννίδου, Τμ. Φυσικής)

25.7.2019: 2ο Appendix (Πείραμα ATLAS -Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής: Αναπλ. Καθηγ. Δ. Σαμψωνίδης) αφορά μεταφορά ανιχνευτών Micromegas από την Dubna στο ΑΠΘ προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση του μιονικού φασματόμετρου New Small Wheel.

Ανανέωση συμφωνίας: