Σερβία - University of Belgrade

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Belgrade

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Υπογραφή Παραρτήματος επέκτασης της Συμφωνίας με τη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ

Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Βελιγράδι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18/3/1996
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγητής Α. Νανιόπουλος - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικής
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
ΤΕ.Φ.Α.Α. Σερρών
Ψυχολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 5 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 50 ανθρωποημέρες.

 

Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: