Σερβία - University of Kragujevac

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Kragujevac

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Κραγκούγεβατς
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4/6/1997
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούν. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθηγητής Γ. Μανώλης - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Γεωπονίας
Ιατρικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 15 ημέρες έκαστος.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: