Σερβία - University of Novi-Sad

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Novi-Sad

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Σερβία
Πόλη: 
Νόβι Σαντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18/3/1996
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούλ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθηγητής Ξ. Σαχίνης - Τμ. Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωπονίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Γεωλογίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΤΕ.Φ.Α.Α. Σερρών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Πληροφορικής
Μουσικών Σπουδών
Γενικό Τμήμα
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για 30 ημέρες συνολικά.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: