Σλοβακία - Constantine the Philosopher University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Constantine the Philosopher University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Σλοβακία
Πόλη: 
Νίτρα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25/7/2000
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012 - Φεβρουάριος 2017
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τελ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Στεφανίδης - Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονικής
Θεολογίας
Κοινωνικής & Ποιμαντικής Θεολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Νομικής
Μαθηματικών
Υποχρεώσεις: 

Αρχική Συμφωνία:Ανταλλαγή 1 μέλους ΔΕΠ για παραμονή έως 7 ημερών.
Με την ανανέωση του 2012 οι όροι άλλαξαν:
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών. Το κόστος των δράσεων αυτών(οδοιπορικά, κόστος διαμονής και διατροφής) θα καλύπτεται από το κάθε Πανεπιστήμιο για τα δικά του άτομα που θα ανταλλάσει, εφόσον υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα.
Το κάθε συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο θα προσπαθεί να παράσχει δωρέαν φιλοξενία στα μέλη ΔΕΠ που θα το επισκέπτονται.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε