Σλοβακία - Comenius University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Comenius University

Συμφωνία Επιτημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Σλοβακία
Πόλη: 
Μπρατισλάβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/6/1985
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιαν. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 Καθηγητής Κων/νος Παπαζάχος - Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Νομικής
Φαρμακευτικής
ΤΕ.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Γενικό Τμήμα
Γεωλογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων  για παραμονή έως και 30 ανθρωποημερών.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: