Τουρκία - Trakya University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Trakya University

Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Εντίρνε
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2/6/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούλ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Βαφειάδης - Τ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Βιολογίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή έως 5 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή εκάστου έως 10 ημέρες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: