Τουρκία - Onsekiz Mart University of Canakkale

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Onsekiz Mart University of Canakkale

Πρωτόκολλο Σύνεργασιας

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Τσανάκαλε
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
31/3/2004
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Ιούλ. 2020
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Τμήμα  Νομικής

Επίκ. Καθ. κ. Μ. Σαρηγιαννίδης, Τμήμα Νομικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονικής (Τομείς Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Ζωικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας, Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)
Οικονομικών Επιστημών (Τομείς Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού, Γενικής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής)
Πολιτικών Επιστημών
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γεωλογίας (Τομείς Γεωφυσικής, Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας)
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Βιολογίας (Τομέας Ζωολογίας)
Χημείας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Φυσικής
Μαθηματικών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 3 μελών  ΔΕΠ για παραμονή συνολικά ως 30 ημερών.
Αμοιβαία ανταλλαγή 1 διδάσκοντος για την διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας αντίστοιχα (ορίστηκε με το παράρτημα του 2006). 
Αμοιβαία ανταλλαγή ενός (1) μέλους από το μόνιμο διδακτικό προσωπικό των δύο Ιδρυμάτων για παραμονή έως 1 εβδομάδα κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου. (Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (προαιρετικά) θα γίνεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της ελληνικής γλώσσας (προαιρετικά) στους φοιτητές του Τούρκικου Πανεπιστημίου) υπογραφή παραρτήματος 23.6.2006.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: