Τουρκία - Istanbul Technical University-Memorandum of Understanting

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Istanbul Technical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/11/2009
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2015 - Αύγ. 2020
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

 

 

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε