Τσεχία - Charles University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Charles University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Τσεχία
Πόλη: 
Πράγα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9/11/1999
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομ. Καθηγητής Π. Αργυράκης - Τμήμα Φυσικής

Καθ. Γ. Δημητρακόπουλος - Τμ. Φυσικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Φυσικής
Πολιτικών Μηχανικών
Γεωλογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
ΤΕΦΑΑ Σερρών
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
Υποχρεώσεις: 

Aνταλλαγή 6 μελών ΔΕΠ για παραμονή εκάστου έως 7 ημερών.
Η Συμφωνία ισχύει για όλα τα Τμήματα που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια.

Appendix (υπογραφή: 8.2.2017)
Αφορά συνεργασία μεταξύ της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Charles University. Σκοπό έχει την διοργάνωση Καλοκαιρινού Σχολείου με θέμα:"Natioanlism, Religion & Violence in Europe & the Mediterranean". Θα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εναλλάξ από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Καθηγ. Β. Γούναρης και Επικ. Καθ. κ. Κ. Kralova
Οι φοιτητές θα πληρώνουν δίδακτρα.
H διάρκεια του Appendix θα είναι αρχικά για τα έτη 2017 και 2018 με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: