Αρμενία - Yerevan State Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Yerevan State Medical University
Χώρα: 
Αρμενία
Πόλη: 
Ερεβάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22/12/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου Τηλ:2310 99 5307
Συντονιστής: 

Καθ. Γ. Κολιάκος (Ιατρική Σχολή)

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρική Σχολή
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: