Ρουμανία - University of Craiova

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Craiova

Agreement of Academic Cooperation

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Κραιόβα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6/02/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιαν. 2015 – Ιαν. 2020
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, Τηλ: 2310 99 6742
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Χατζηκωνσταντίνου (Τμήμα Νομικής)

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Γεωπονική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή
Οδοντιατρική Σχολή
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
Φαρμακευτικής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Ανταλλαγή ερευνητών για μεταδιδακτορική έρευνα, τα έξοδα των οποίων θα καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 14 Ιανουαρίου 2015 υπογράφτηκε Νέα Συμφωνία με το University of Craiova για Διδακτορική Έρευνα. Διάρκεια Συμφωνίας Ιαν.2014 - Ιαν. 2020 (Doctoral Field).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε