Ρουμανία - "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Ιάσιο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/12/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2015 – Σεπτ. 2018
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομ. Καθ. Σ. Μήτση ,Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθ. κ. Μανσούρ Γκαμπριέλ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Γενικό Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
Υποχρεώσεις: 

Α. Ανταλλαγή Kαθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Β. Πραγματοποίηση σεμιναρίων και διαλέξεων

Γ. Ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων που θα στηρίξουν οικονομικά τις δράσεις αυτές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: