Ρωσία - Izhevsk State Medical Academy

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Izhevsk State Medical Academy

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ιζχέβσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17/01/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Ιανουαρ. 2021 – Ιανουαρ. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου Τηλ:2310 99 5307
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Αναστασιάδης, Τμήμα Ιατρικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρική Σχολή
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: