Ουκρανία - Lviv National Academy of Arts

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Lviv National Academy of Arts

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Λβιβ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10/01/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 – Ιούλ. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου Τηλ:2310 99 5307
Συντονιστής: 

Καθ. Ευαγγ. Πλοιαρίδης (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών. Επιστημονική και ερευνητική συνεργασία, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π. Οι δραστηριότητες αυτές θα εξετάζονται ανά περίπτωση ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: