Ισπανία - Universidad Polytecnica de Madrid

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Universidad Polytecnica de Madrid

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ισπανία
Πόλη: 
Μαδρίτη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6/03/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 – Ιούν. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 

Επίκ. Καθ. Ζ. Μάλλιος - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Καθ. Ζαχ. Ανδρεοπούλου - Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία και Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας. Αμοιβαία ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών. Προβλεπόμενα οικονομικές επιβαρύνσεις για τους Καθηγητές ή Λέκτορες (οδοιπορικά έξοδα) τα οποία θα εξετάζονται ανά περίπτωση και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του κάθε Πανεπιστημίου. Δέσμευση των δύο Πανεπιστημίων για παροχή διαμονής στους Ξενώνες / Εστίες σε Καθηγητές ή Λέκτορες, ερευνητές και φοιτητές.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: