Καζακστάν - Kazakh National Pedagogical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kazakh National Pedagogical University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Καζακστάν
Πόλη: 
Άλματι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/10/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011 – Οκτωβρ. 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου Τηλ: 2310 99 6742
Συντονιστής: 

Αν. Καθ. Γ. Γάλλιος (Τμήμα Χημείας)

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας. Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι δραστηριότητες θα εξετάζονται ανά περίπτωση ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε