Καναδάς - Ryerson University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ryerson University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Καναδάς
Πόλη: 
Τορόντο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2/02/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2012 – Φεβρ. 2017
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου Τηλ: 2310 99 6742
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. Γ. Ανδρεάδης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Μαθηματικών
Βιολογίας
Πληροφορικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πολιτικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις και διάρκεια πέντε (5) ετών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε