Τουρκία - Mimar Sinan Fine Arts University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Mimar Sinan Fine Arts University

Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/12/2009
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2009 - Δεκ. 2019
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθηγητής Γ. Κατσάγγελος - Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποχρεώσεις: 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε