Η.Π.Α. - University of Massachusetts Lowell

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Massachusetts Lowell

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Λόουελ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/03/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 – Οκτώβρ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γ. Ανδρεάδης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Βιολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας με ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: