Η.Π.Α. - North Dakota State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
North Dakota State University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Φάργκο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18/09/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Σεπτ. 2012 – Σεπτ. 2015
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθ. Ε. Νικολούση (Ιατρική Σχολή)

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Γεωπονική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή
Οδοντιατρική Σχολή
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια)
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας. Η Συνεργασία αναφέρεται σε όλα τα υφιστάμενα τμήματα που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια και είναι χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε