Η.Π.Α. - Southern Illinois of Carbondale

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Southern Illinois of Carbondale

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Κάρμποντειλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18/09/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 – Απρ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Αθ. Μαυρομάτης - Τμήμα Γεωπονίας.

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Γεωπονική Σχολή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κτηνιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κινηματογράφου
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: