Τουρκία - Koc University, Istanbul (Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Koc University, Istanbul

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Τουρκία
Πόλη: 
Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/12/2012
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 – Απριλ. 2019
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

 Καθ. κ. Γ. Γάλλιος - Τμήμα Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Οικονομικών Επιστημών
Ψυχολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Βιολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών, Λεκτόρων & φοιτητών. Για την κάλυψη των εξόδων θα αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε