Γαλλία - Institut National Polytechnique de Grenoble - Μνημόνιο Συνεργασίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Institut National Polytechnique de Grenoble

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Γκρενόμπλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/6/2007
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Μάιος 2018
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Ομ. Καθηγητής Χ. Δημητριάδης, Τμήμα Φυσικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν εμπεριέχει οικονομικές επιβαρύνσεις για το Α.Π.Θ. και θα ισχύει για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών. Για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αναζητήσουν άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: