Γαλλία - Institut National Polytechnique de Grenoble - Μνημόνιο Συνεργασίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Institut National Polytechnique de Grenoble

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Γκρενόμπλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/6/2007
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Φεβρ. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομ. Καθηγητής Χ. Δημητριάδης, Τμήμα Φυσικής

Αναπλ. Καθ. κ. Δ. Τάσσης, Τμήμα Φυσικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Υποχρεώσεις: 

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν εμπεριέχει οικονομικές επιβαρύνσεις για το Α.Π.Θ. και θα ισχύει για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών. Για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αναζητήσουν άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: